ชาวดิน ออนเน็ต

***อนิจา วาสนา ไพร่***

เรียกร้องเถอะ ร่ำหา กันให้ตาย
เคยบ้างไหม เคยได้ สิ่งที่หวัง
กราบแทบเท้า ติดดิน ร้องเสียงดัง
มีสักครั้ง บ้างไหม ใครเมตตา

สิ่งที่ขอ รอมา กี่ชาติแล้ว
ไร้วี่แวว สิทธิ ที่ใฝ่หา
เป็นแค่ไพร่ เขาชี้ เป็นอีกา
อย่าได้มา ร่วมหงส์ ดงผู้ดี
ร้องขอมา กี่ปี กี่ชาติแล้ว
ก็ไม่แคล้ว โดนด่า ฆ่าทุบตี
จากปู่ย่า มาถึง ทุกวันนี้
ถูกย่ำยี ไล่บี้ ให้จำนน
ตายแล้วสิบ เกิดใหม่ ได้เป็นแสน
แต่ขาแขน ถูกตรึง ด้วยเล่ห์กล
แล้วเมื่อไหร่ สิ่งนี้ จะหลุดพ้น
รับกฏโจร กฏหมาย ไร้ปราณี
อนิจา วาสนา ชะตาไพร่
ถูกใส่ร้าย กล่าวหา ว่าบัดสี
ทั้งหมอบกราบ ก้มไหว้ อย่างภักดี
แพ้วจี คนโฉด โป้ปดลวง
คงถึงครา แล้วหนา บรรดาไพร่
แม้ร่ำไห้ ร้องขอ ก็ช้ำทรวง
เขาไม่แล พวกเรา ไพร่ทั้งปวง
ต้องวัดดวง ทวงค่า ความเป็นคน


โดย ยรรยง ลูกชาวดิน

7 / มีนาคม / 2553
........


วันอังคาร, มิถุนายน 08, 2553

บุคคลหายลึกลับเหตุการเมือง แจ้งหายแล้ว74ราย

Pic_88061

ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์มูลนิธิกระจกเงาสรุปรายชื่อผู้สูญหายอันอาจเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ทางการเมืองมีแจ้งผู้สูญหาย 74 รายยังหาไม่พบรวมราย .... 51 ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา สรุปรายชื่อผู้สูญหาย อันอาจเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ทางการเมือง มีแจ้งผู้สูญหาย 74 ราย ยังหาไม่พบรวม 51 ราย....

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. เวลา 18:00 น เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.เวลา 18.00 น. นายเอกลักษณ์หลุ่มชมแขหัวหน้าโครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์มูลนิธิกระจกเงาได้สรุปรายชื่อผู้สูญหายอันอาจเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ทางการเมืองที่มีการแจ้งมาทางศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ตั้งแต่วัน ที่ 19 พ.ค. นายเอกลักษณ์ หลุ่มชมแข หัวหน้าโครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ มูลนิธิกระจกเงา ได้สรุปรายชื่อผู้สูญหาย อันอาจเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ทางการเมือง ที่มีการแจ้งมาทางศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. จนถึงนเวลา 17:30 จนถึงเวลา 17.30 น. วันที่ 7 มิ.ย. วันที่ 7 มิ.ย. ว่ามีจำนวนทั้งสิ้น 74 รายพบแล้ว 23 หญิงรายเป็นชายรายเป็น 22 รายอยู่ระหว่างการดำเนินสอบติดตามตรวจ 51 รายเป็นหญิงชาย 3 ราย 48 รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นกับดีเอสไอยังไม่มีรายชื่อผู้สูญหาย รายใดอยู่ในผู้ต้องหารายชื่อ 30 รายที่ดีเอสไอควบคุมตัวไว้อยู่เหลือเพียงในส่วนรายชื่อผู้ต้องหาที่อยู่ในการควบคุมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ขณะนี้ยังขอตรวจสอบไม่ได้จึงหวังว่ารัฐบาลโดยเฉพาะ สตช . จะยอมเปิดรายชื่อผู้ต้องหาจากคดีการชุมนุมทางการเมืองทั้งหมดที่ควบคุมตัวไว้ให้ทราบเพื่อพิสูจน์การสูญหายของประชาชน 51 รายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 74 ราย พบแล้ว 23 ราย เป็นหญิง 1 ราย เป็นชาย 22 ราย อยู่ระหว่างการดำเนินติดตามตรวจสอบ 51 ราย เป็นหญิง 3 ราย ชาย 48 ราย จากการตรวจสอบเบื้องต้นกับดีเอสไอ ยังไม่มีรายชื่อผู้สูญหายรายใด อยู่ในรายชื่อผู้ต้องหา 30 ราย ที่ดีเอสไอควบคุมตัวไว้อยู่ เหลือเพียงในส่วนรายชื่อ ผู้ต้องหา ที่อยู่ในการควบคุมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ขณะนี้ยังขอตรวจสอบไม่ได้ จึงหวังว่ารัฐบาล โดยเฉพาะสตช.จะยอมเปิดรายชื่อผู้ต้องหา จากคดีการชุมนุมทางการเมืองทั้งหมด ที่ควบคุมตัวไว้ให้ทราบ เพื่อพิสูจน์การสูญหายของประชาชน 51 ราย ได้เป็นไปอย่างถูกต้อง

สำหรับรายชื่อบุคคลผู้สูญหายจากสถานการณ์การเมืองจำนวน 51 รายที่ยังตรวจสอบไม่ได้มีดังนี้ 1 สำหรับรายชื่อบุคคลผู้สูญหายจากสถานการณ์การ เมือง จำนวน 51 รายที่ยังตรวจสอบไม่ได้ มีดังนี้ 1. นายสนธิ -- ชัยเรืองชัยหรือต้อยอายุ 40 ปี 2 นายสนธิ–ชัย เรืองชัย หรือต้อย อายุ 40 ปี 2. นายอนีลักษณ์อินสันเที๊ยะหรือหนุ่มอายุ 24 ปี 3 นายอนีลักษณ์ อินสันเที๊ยะ หรือหนุ่ม อายุ 24 ปี 3. น.ส. จุฬารัตน์สุวรรณพานิชย์หรือบีอายุ 25 ปี 4 น.ส.จุฬารัตน์ สุวรรณพานิชย์ หรือบี อายุ 25 ปี 4. นายสุริยะพรหมพรอายุหรือปอน 29 ปี 5 นายสุริยะ พรหมพร หรือปอน อายุ 29 ปี 5. นายโชคชัยปัจจะอายุเทพาพร 52 ปี 6 . นายบรรลุมาพงษ์อายุหรือน้อย 30 ปี 7 นายโชคชัย ปัจจะเทพาพร อายุ 52 ปี 6.นายบรรลุ มาพงษ์ หรือน้อย อายุ 30 ปี 7. นายธวัชชัยสิงห์ -- 25 ปีใจดีอายุ 8 นายธวัชชัย สิงห์–ใจดี อายุ 25 ปี 8. นายวิวัฒน์เมืองสุวรรณหรือวัฒน์อายุ 38 ปี 9 นายวิวัฒน์ เมืองสุวรรณ หรือวัฒน์ อายุ 38 ปี 9. นายจรูญโพธิ์อายุจตุรัส 28 ปี 10 นายจรูญ โพธิ์จตุรัส อายุ 28 ปี 10. นายธำรงศักดิ์โสภาอายุหรือต้น 22 ปี 11 นายธำรงศักดิ์ โสภา หรือต้น อายุ 22 ปี 11. นายศุภโรจน์เตชะบรรเจิดหรือเป้งอายุ 49 ปี 12 นายศุภโรจน์ เตชะบรรเจิด หรือเป้ง อายุ 49 ปี 12. 22 ปีนายปัญญาเบิกบานอายุ 13 นายปัญญา เบิกบาน อายุ 22 ปี 13. นายรามาพลกิตติกุลหรือเอกอายุ 39 ปี 14 นายรามาพล กิตติกุล หรือเอก อายุ 39 ปี 14. นายวิทยาอาจสดอายุหรือต้น 29 ปี 15 นายวิทยา อาจสด หรือต้น อายุ 29 ปี 15. นายบุญเพ็ญหาสุขอายุหรือศรี 67 ปี 16 นายบุญเพ็ญ หาสุข หรือศรี อายุ 67 ปี 16. นายแสวงคำเสมอหรืออายุแหวง 55 ปี 17 นายแสวง คำเสมอ หรือแหวง อายุ 55 ปี 17. นายมนต์ชัยภูหมื่นอายุหรือเก่ง 38 ปี 18 นายมนต์ชัย ภูหมื่น หรือเก่ง อายุ 38 ปี 18. นายชัยคมชุติวัฒน์พิชัยหรือรักษ์อายุ 43 ปี 19 นายชัยคม ชุติวัฒน์พิชัย หรือรักษ์ อายุ 43 ปี 19. นายแสงเจริญตรี ธ นะกุลหรืออู๊ดอายุ 49 ปี นายแสงเจริญ ตรีธนะกุล หรืออู๊ด อายุ 49 ปี

20 . นายวิษณุสีขาวชาวจ . อุดรธานี 21 . นายสิทธิชัยเบนมะหะหมัดอายุหรือหมัด 22 ปี 22 20.นายวิษณุ สีขาว ชาว จ.อุดรธานี 21.นายสิทธิชัย เบนมะหะหมัด หรือหมัด อายุ 22 ปี 22. นายสัมฤทธิ์วินทะไชยอายุ 40 ปี 23 . นายทรงยศมหานธีธรรมหรือเต็กอายุ 56 ปี 24 . นางเพ็ญประภาสุริยฉายอายุ 63 ปี 25 . นายประพตเกตมณีหรือพตอายุ 35 ปี 26 นายสมพินบันอายุทะรส 45 ปี 27 นายสัมฤทธิ์ วินทะไชย อายุ 40 ปี 23.นายทรงยศ มหานธีธรรม หรือเต็ก อายุ 56 ปี 24.นางเพ็ญประภา สุริยฉาย อายุ 63 ปี 25.นายประพต เกตมณี หรือพต อายุ 35 ปี 26.นายสมพิน บันทะรส อายุ 45 ปี 27. นางอุดมพรบุนนาคหรืออ้อยชาวจ . ขอนแก่น 28 นางอุดมพร บุนนาค หรืออ้อย ชาว จ.ขอนแก่น 28. นายรมย์บรรจงสุขหรือน้อยอายุ 45 ปี 29 . นายวริษฐ์สุขภิรมย์อายุ 47 ปี 30 . นายอำนาจโตฉ่ำหรือโอ๋อายุ 35 ปี 31 . นายสุรศักดิ์เรืองสุวรรณหรือเอฟอายุ 34 ปี 32 . นายดงสุรศักดิ์แวว บังหรือต้นอายุ 33 ปี 33 . นายสมพรดวงพุฒอายุ 36 ปี 34 . นายวิจิตรตรีกุลหรือนายชาวจ . อำนาจเจริญ 35 . ปีนายจำรูญประดิษฐ์อายุ 40 36 . ปีนายชัชวาลต้อนรับอายุ 39 37 นายรมย์ บรรจงสุข หรือน้อย อายุ 45 ปี 29.นายวริษฐ์ สุขภิรมย์ อายุ 47 ปี 30.นายอำนาจ โตฉ่ำ หรือโอ๋ อายุ 35 ปี 31.นายสุรศักดิ์ เรืองสุวรรณ หรือเอฟ อายุ 34 ปี 32.นายสุรศักดิ์ แววดงบัง หรือต้น อายุ 33 ปี 33.นายสมพร ดวงพุฒ อายุ 36 ปี 34.นายวิจิตร ตรีกุล หรือนาย ชาว จ.อำนาจเจริญ 35.นายจำรูญ ประดิษฐ์ อายุ 40 ปี 36.นายชัชวาล ต้อนรับ อายุ 39 ปี 37. นายณัฐพลถือมั่นอายุ 42 ปี 38 . นายสมจิตรบรบุตรหรือจิตรอายุ 48 ปี 39 . นายวงจันทร์เพชรดี 40 . นายถนอมศักดิ์พรหมเพชรหรือแมวอายุ 18 ปี 41 . นายธนพลพงษ์ประยูรหรือแม็ 16 ปีกอายุ 42 . นายภูวนาทโมลดีอายุ 32 ปี 43 . นายธีรศักดิ์ธรรมาบุตร 44 . นายธีรศักดิ์ขำณรงค์อายุ 31 ปี 45 . นายวิศิษย์แก้วกล้าอายุ 32 ปี 46 . นายอุบลปัญญาแสน 40 ปีหรือยาอายุ 47 . นางแจ่มจันทร์ชีโพธิ์หรือปุ๋ยอายุปี 48 48 . นายประสิทธิ์บารีศรีหรือป๋องหรือสิทธิ์อายุปี 35 49 . นายปั ณ ธรโยบรรยงค์อายุปี 43 50 นายณัฐพล ถือมั่น อายุ 42 ปี 38.นายสมจิตร บรบุตร หรือจิตร อายุ 48 ปี 39.นายวงจันทร์ เพชรดี 40.นายถนอมศักดิ์ พรหมเพชร หรือแมว อายุ 18 ปี 41.นายธนพล พงษ์ประยูร หรือแม็ก อายุ 16 ปี 42.นายภูวนาท โมลดี อายุ 32 ปี 43.นายธีรศักดิ์ ธรรมาบุตร 44.นายธีรศักดิ์ ขำณรงค์ อายุ 31 ปี 45.นายวิศิษย์ แก้วกล้า อายุ 32 ปี 46.นายปัญญา แสนอุบล หรือยา อายุ 40 ปี 47.นางแจ่ม จันทร์ ชีโพธิ์ หรือปุ๋ย อายุ 48 ปี 48.นายประสิทธิ์ บารีศรี หรือป๋อง หรือสิทธิ์ อายุ 35 ปี 49.นายปัณธร โยบรรยงค์ อายุ 43 ปี 50. นายวิชัยแสงแพงอายุ 32 ปีและ 51 . นายศิริกัลยาปอมรัตนะหรือ นายวิชัย แสงแพง อายุ 32 ปี และ 51.นายศิริกัลยา รัตนะ หรือปอม

ข่าวโดย ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์

  • 8 มิถุนายน 2553, 05:15 น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก