ชาวดิน ออนเน็ต

***อนิจา วาสนา ไพร่***

เรียกร้องเถอะ ร่ำหา กันให้ตาย
เคยบ้างไหม เคยได้ สิ่งที่หวัง
กราบแทบเท้า ติดดิน ร้องเสียงดัง
มีสักครั้ง บ้างไหม ใครเมตตา

สิ่งที่ขอ รอมา กี่ชาติแล้ว
ไร้วี่แวว สิทธิ ที่ใฝ่หา
เป็นแค่ไพร่ เขาชี้ เป็นอีกา
อย่าได้มา ร่วมหงส์ ดงผู้ดี
ร้องขอมา กี่ปี กี่ชาติแล้ว
ก็ไม่แคล้ว โดนด่า ฆ่าทุบตี
จากปู่ย่า มาถึง ทุกวันนี้
ถูกย่ำยี ไล่บี้ ให้จำนน
ตายแล้วสิบ เกิดใหม่ ได้เป็นแสน
แต่ขาแขน ถูกตรึง ด้วยเล่ห์กล
แล้วเมื่อไหร่ สิ่งนี้ จะหลุดพ้น
รับกฏโจร กฏหมาย ไร้ปราณี
อนิจา วาสนา ชะตาไพร่
ถูกใส่ร้าย กล่าวหา ว่าบัดสี
ทั้งหมอบกราบ ก้มไหว้ อย่างภักดี
แพ้วจี คนโฉด โป้ปดลวง
คงถึงครา แล้วหนา บรรดาไพร่
แม้ร่ำไห้ ร้องขอ ก็ช้ำทรวง
เขาไม่แล พวกเรา ไพร่ทั้งปวง
ต้องวัดดวง ทวงค่า ความเป็นคน


โดย ยรรยง ลูกชาวดิน

7 / มีนาคม / 2553
........


วันพฤหัสบดี, มกราคม 08, 2552

บทความ: การต่อสู้กับกลุ่มคนไม่ดี ต้องมุ่งมั่นสูง จัดตั้งดี และอดทนอดกลั้น

บทความโดย ใหญ่ บางซื่อ ที่มาจาก thaienews.

๖ มค.๒๕๕๒

บทความนี้ มีเจตนาจะสืบเนื่องจากบทความเรื่อง คุณธรรมไม่กลับ คนไทยจะหลับไม่ตื่น ซึ่งได้นำเผยแพร่เมื่อเดือนที่แล้ว ในบทความนั้น ได้แสดงให้เห็นว่า สังคมไทยกำลังถูกครอบงำของผู้มิอิทธิพลที่มีพฤติกรรมไร้คุณธรรม ในสภามีพรรคประชาธิปัตย์ทำทุกทางที่จะเป็นรัฐบาลให้ได้ และขณะที่เขียนบทความนี้ก็ได้เป็นสมใจแล้ว

นอกสภาก็มีพวกพันธมิตรฯทำทุกทางที่ทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามกับพรรคประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะพรรคพลังประชาชนที่เป็นแกนนำเป็นรัฐบาลอยู่ ให้พ้นไป ไม่ว่าการกระทำนั้นจะมีข้อหาขบถ และก่อการร้ายนานาชาติ ก็ตาม และก็ทำสำเร็จถึงขั้นต้องยุบพรรคพลังประชาชน ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ทำการอันไร้จรรยาจนได้เป็นรัฐบาล

ผู้อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จของการเข้าสู่อำนาจทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ คืออำมาตย์ใหญ่ที่สนับสนุนโดยอดีตข้าราชการ ข้าราชการ นักวิชาการ นักวิชาชีพ นายทุน นักการธนาคาร มิจฉาชีพ ฯลฯ เข้าไปคุมอำนาจอธิปไตยบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ และได้คุมอำนาจของทหาร ตำรวจ จนทำคนไม่ดีได้ขึ้นไปเป็นใหญ่ และหาประโยชน์ทั้งโดยชอบและมิชอบ เป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อสังคมไทย

คนกลุ่มนี้ หลายท่านเรียกว่า เป็นพวกทุนเก่า ที่มีอดีตข้าราชการ และข้าราชการเป็นแกนนำ ทำมาหากินอยู่กับการแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปในตำแหน่งสำคัญในราชการ และรัฐวิสาหกิจ การฉ้อราชบังหลวงจากการจัดซื้อ จัดจ้าง การกินสินบนจากสัมปทานต่างๆ การหากินกับภาคเอกชนด้วยการลดมาตรฐาน ด้วยการทำกิจกรรมทุจริต แล้วผลักภาระการเงิน และภัยให้คนส่วนใหญ่ ฯลฯ

ผลของการกระทำของคนกลุ่มนี้ ทำให้เกิดความอ่อนแอในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน ประเทศไม่สามารถอยู่ในโลกของการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย และมีศักดิ์ศรี

ที่น่าเป็นห่วงอย่างที่สุดก็คือ คนกลุ่มนี้ไม่น้อยเลยที่เข้าไปแอบแฝงพระราชอำนาจหากินผ่านสำนักพระราชวัง ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ราชพัสดุ จนเป็นที่ระคายเคืองเบื้องยุคลบาทจนหลายท่านเห็นว่าเป็นการบ่อนทำลายสถาบันอย่างชัดเจน

โดยสรุปก็คือ ประเทศไทยกำลังอยู่ในอันตรายโดยคนกลุ่มหนึ่งที่แอบใช้อำนาจอธิปไตยแทนพระมหากษัตริย์โดยไม่สนใจประชาชนไทยหมู่มาก มุ่งประโยชน์ตน เพื่อความเป็นใหญ่แห่งตน โดยยอมทำการอันไม่ชอบอย่างทุกอย่างเพื่อความเป็นใหญ่ ได้ครองอำนาจ

เรายอมไม่ได้ที่จะปล่อยให้สถานการณ์ ทุนเก่า เผด็จการ กลุ่มคนไม่ดีครองเมือง เราต้องการระบอบประชาธิปไตยที่มีการยอมรับความมีสิทธิเท่าเทีอมกันของประชาชนทุกผู้ทุกนาม โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข(ไม่ใช่พวกมาแบบใช้อำนาจอยู่ขณะนี้)

ความต้องการนี้จะไม่มีทางสำเร็จถ้าไม่มีความมุ่งมั่นสูง การจัดตั้งที่ดี และมีความอดทนอดกลั้นสูง เพราะการจะจัดการให้คนกลุ่มนี้พ้นจากอำนาจ เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้กำลังจัดการได้อย่างรวดเร็ว เพราะเขามีประโยชน์และมีการจัดตั้งกันมาเป็นเวลานาน

ที่สำคัญจะต้องคิดว่า การดำเนินการครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงเพื่อการต่อสู้เพื่อให้คนกลุ่มนี้พ้นจากอำนาจไปเท่านั้น จะต้องพิจารณาไปถึงว่า เมื่อประชาธิปไตยกลับมาแล้ว เราจะทำอย่างไรที่ทำให้ประเทศไทยมีธรรมาภิบาลที่ก้าวหน้าอย่างมั่นคงอีกด้วย

เพื่อบรรลุผลดังกล่าว ขอนำเสนอแนวทางของแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว ดังนี้

แผนระยะสั้น ภายในปี ๒๕๕๒
พรรคเพื่อไทยควรเป็นแกนในการดำเนินการดังนี้

๑. ต้องรีบจัดการพรรคให้มีความเข้มแข็งโดยเร็ว ควรใช้แนวคิดเรื่องการทำให้พรรคเป็นสถาบันที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งโดยเร็วโดยประโยชน์จากนักประชาธิปไตยที่สวมเสื้อสีแดงสร้างเครือข่ายไปจนถึงระดับหมู่บ้าน พร้อมสร้างระบบการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม เพื่อสร้างแรงสนับสนุนที่เข้มแข็ง

๒. ต้องจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ โดยเร็ว เพื่อการรู้เขา และรู้เราเพื่อดำเนินการ ดังนี้
• เร่งรัดให้มีการเอาผิดทั้งอาญาและแพ่งแก่กลุ่มพันธมิตรโดยเร็ว
• ตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษไม่ให้รัฐบาลเอางบประมาณไปช่วยกลุ่มพันธมิตรฯไม่ว่ากรณีใดๆ
• ติดตามอย่างเข้มงวดจากต้นทางจนถึงปลายทางในการใช้เงิน ไม่ให้มีการทุจริตคดโกงได้ในหมู่นักการเมือง ข้าราชการ และภาคเอกชนที่ขาดคุณธรรม
• ป้องกันอย่าให้รัฐบาลนี้กู้เงินจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจาก imf เพราะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถืออย่างร้ายแรงอย่างที่พรรคนี้ได้เคยทำมาแล้ว ทั้งยังเป็นช่องทางที่ทำให้กลุ่มคนที่ไร้ยางอายกลุ่มนื้ฉ้อโกงเงินกู้ได้อีกด้วย

๓. ต้องวางกลยุทธ์เฉพาะหน้าอย่างเรียงลำดับให้ถูกต้อง เกี่ยวกับ การทำให้พรรคประชาธิปัตย์พ้นหน้าที่โดยเร็ว การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการยุบสภา การเรียงลำดับผิดอาจอยู่ในฐานะเพรี่ยงพร้ำได้

๔. แสดงให้ชัดเจนถึงความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๕. ต้องเตรียมการเรื่องการเลือกตั้งอย่างรอบคอบ สามารถต่อต้านกลโกงต่างๆได้ และใช้ประโยชน์จากบารมีของฯพณฯทักษิณ ชินวัตร ให้เป็นและต้องเข้าไปใช้อำนาจรัฐให้ได้

แผนระยะกลาง ระหว่าง ปลายปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
เนื่องจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี ๒๕๕๐ ไม่ง่าย เพราะแหล่งอำนาจของกลุ่มคนไม่ดี การต่อสู้จึงต้องเน้นข้อ ๕ ของแผนระยะสั้น แล้วในช่วงนี้ เมื่อได้เป็นรัฐบาลแล้ว ควร

๑. ใช้นโยบายซ่อมบางส่วน และเน้นการสร้างตามที่ฯพณฯทักษิณ ชินวัตร ได้วางไว้ และควรเป็นระยะสร้างคน(ลงทุนทางการศึกษาให้เกินร้อยละ ๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมฯ) ที่มีคุณภาพทำงานเป็นทำงานเก่ง มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย มีจิตใจตื่นอยู่เสมอ สร้างความรู้(วิจัยสร้างองค์ความรู้เองทั้งด้านสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่พึ่งของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้อย่างแท้จริง –แทนการซื้อหรือนำเข้า) และ สร้างงาน กระจายงานให้เต็มที่

๒. สร้างความเข้มแข็งของพรรคการเมือง อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นสถาบันที่ไว้ใจให้ดูแลประเทศไทยในระยะยาว เช่นประเทศเจริญแล้ว

๓. เริ่มยกเครื่องการบริหารจัดการประเทศทำให้ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นระบบคุณภาพปลอดจากการฉ้อราษฎร์บังหลวง มีธรรมาภิบาล ทั้งมีระบบสารสนเทศที่ดี ตรวจสอบได้ และอาจมีความจำเป็นต้องเข้าไปเกี่ยวข้องช่วยในหน่วยงานส่วนพระองค์ให้ปลอดจากพวกแอบแฝงพระราชอำนาจหาประโยชน์ส่วนตัว และแอบบ่อนทำลายพระราชอำนาจอย่างทุกวันนี้

๔. ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ได้ในระยะนี้

แผนระยะยาว ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

ระยะนี้ เชื่อว่าพวกคนไม่ดีจะอ่อนแรงลง หรือ กลับมามีสำนึกที่ถูกต้อง เริ่มมีคุณธรรมมากขึ้น จึงควรเป็นยุคเริ่มต้นที่ชัดเจนที่สังคมไทย เป็นสังคมของคนมีคุณธรรม และวัฒนธรรมประชาธิปไตยชัดเจน ขึ้น หมายถึง ความเป็นประเทศเจริญแล้วฉายแววชัดเจน พร้อมเป็นสังคมที่ทุกคนมีความสุขทั่วหน้า รัฐบาลควรดำเนินการดังนี้

๑. พัฒนาการบริหารจัดการพรรคการเมืองให้ก้าวหน้าขึ้นเป็นลำดับ สู่ความเป็นเลิศ

๒. ลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์ความรู้ ให้สามารถเป็นผู้นำทางภูมิปัญญาสมกับเป็นสังคมพุทธอย่างแท้จริง

๓. ปฏิรูประบบบริหารจัดการประเทศให้สมบูรณ์ เป็นธรรมาภิบาลเต็มที่ สามารถอยู่ในสังคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอเพื่อการเอาชนะกลุ่มคนไม่ดีอย่างสันติ จึงต้องการความมุ่งมั่นในจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำทั้งในและนอกพรรคเพื่อไทย หรือแม้พรรคอื่นๆที่มีใจเป็นธรรม และกลุ่มชาวเสื้อแดง พร้อมต้องมีการจัดตังองค์กรที่มีความเข้มแข็งมีธรรมาภิบาล รวมทั้งทุกคนที่กล่าวมาจะต้องมีความอดทนอดกลั้นทำหน้าที่ไม่สำเร็จไม่เลิก เช่นนี้ สังคมไทย จะพ้นมือมารก้าวหน้าสู่ความรุ่งโรจน์ของปวงชนชาวไทย ได้อย่างแท้จริง ต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คลังบทความของบล็อก